Serwis internetowy

Europejskiego Centrum Proekologicznego

Europejskie Centrum Proekologiczne powstało w 1999 roku we Wrocławiu. Założycielami Centrum są: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz Centrum Prawa Ekologicznego. Partnerami zagranicznymi są Fundacja Euronatur z Bonn oraz Duńska Szkoła Administracji Publicznej, a program sponsorują Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska oraz Duńska Agencja Ochrony Środowiska.

Celem Centrum jest prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do społeczności makroregionu dolnośląskiego oraz całej Polski - przede wszystkim samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W szczególności udzielamy informacji m.in. o procesie negocjacyjnym, strukturach europejskich w zakresie ochrony środowiska, dostępie do funduszy przedakcesyjnych, prawie.

Działalność Centrum pomyślana została dwutorowo. Z jednej strony jest to organizacja szkoleń i konferencji dla samorządów (gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich) oraz organizacji pozarządowych, z drugiej strony w Centrum można otrzymać informację o ekologicznych aspekcie integracji Polski z UE.

Jednym z narzędzi Centrum są strony internetowe, tu podajemy terminy, zakres naszych oraz innych interesujących szkoleń i konferencji, strukturę i prawo UE w zakresie ochrony środowiska, fundusze przedakcesyjne i strukturalne oraz linki do najciekawszych stron o tej tematyce. Cyklicznie także zamieszczamy materiały pokonferencyjne z organizowanych przez nas konferencji szkoleniowych.

Zapraszamy na nasze strony pod adresem:

http://www.ecp.wroc.pl/

Kontakt z nami:
Europejskie Centrum Proekologiczne
ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław
tel. (0-71) 343-66-95 fax (0-71) 343-01-97
e-mail: ecp@ecp.wroc.pl


[ << poprzednia ] [ strona główna ] [ następna >> ]